Keuringen

Een paard is een kostbaar bezit en het is daarom van belang dat u een paard medisch laat onderzoeken alvorens tot een aankoop over te gaan. Hierbij is het van belang te weten dat een paard een levend wezen is, met gaven en gebreken. Ook wat betreft paarden is de perfectie niet van deze wereld. Een grondig diergeneeskundig onderzoek  kan onaangename verrassingen voorkomen. Dergelijk onderzoek verschaft belangrijke informatie voor zowel de koper als de verkoper.

Ten allen tijde zullen wij objectief een advies geven waardoor u zich uiteindelijk een goed beeld kan vormen over de gezondheid van het paard. Dan kan u de sterke en zwakke punten afwegen en beslissen welke risico's u al dan niet acceptabel vindt.

Bij een keuring is de opdrachtgever liefst aanwezig en iemand die het paard kan monsteren. Het paard staat netjes, liefst zonder ijzers en bekapt, en het paspoort ligt klaar.

Een klinische keuring, eventueel aangevuld met een radiologische keuring, een OCD-screening van jonge paarden of uitgebreide keuringen voor paarden die naar het buitenland vertrekken, alles is mogelijk.
Contacteer ons om de verschillende mogelijkheden te bespreken.